Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022
Πληροφορίες λογαριασμού
Τα κενά επιτρέπονται· τα σημεία στίξης δεν επιτρέπονται, εκτός από τις τελείες, τις παύλες και τις κάτω παύλες.
Εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Όλα τα μηνύματα e-mail από το σύστημα θα στέλνονται σε αυτή τη διεύθυνση. Η διεύθυνση e-mail δε δημοσιοποιείται και θα χρησιμοποιηθεί μόνο αν ζητήσετε νέο συνθηματικό εισόδου ή αν θελήσετε να παίρνετε κάποιες ειδήσεις ή ειδοποιήσεις μέσω e-mail.
Please re-type your e-mail address to confirm it is accurate.
Προσωπικές Πληροφορίες
Provide your real name that will be used when someone wants to see your information. (Example: John Smith)
Μέρα/Μήνας/Χρόνος
Εικόνα

Your virtual face or picture. Maximum dimensions are 1600x1200 and the maximum size is 1024 kB.
Terms of Use

Terms and Conditions of Use

Welcome to our website. By browsing and using this website you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy and disclaimer govern XBalance’s relationship with you in relation to this website.

The term “XBalance” or “us” or “we” refers to the owner of this website. The term “you” refers to the user or viewer of this website.
 
The use of this website is subject to the following terms of use:
 • You agree to your information being transmitted and stored outside the European Union.
 • The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
 • Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
 • Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
 • This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
 • All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.
 • Unauthorised use of this website may give to a claim for damages and/or be a criminal offence.
 • From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).
 • We reserve the right to reject, remove and/or cancel any link, submission or any type of account without prior permission, giving notice or explanation to the respective submitter or account holder and we are not liable for any subsequent loss or damage in any form without limitation.
 • Payments into a bidding account are non-refundable. Please only deposit what you can comfortably afford. It is advisable to set an appropriate budget.
 • Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of European Union.

Copyright Notice

This website and its content is copyright of XBalance - © 2008 - 2018 XBalance. All rights reserved.
Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited. You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

Disclaimer

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by XBalance and whilst we endeavour to keep the information up-to-date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

 

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data, money, revenue or profits arising out of or in connection with the use of this website.
Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of XBalance. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

 

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, We take no responsibility for and will not be liable for the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

Last updated: 09/08/2018

Copyrighted.com Registered & Protected

Τοποθεσία
e.g. a place of business, venue, meeting point
Javascript is required to view this map.


If you wish to supply your own latitude and longitude, you may enter them above. If you leave these fields blank, the system will attempt to determine a latitude and longitude for you from the entered address. To have the system recalculate your location from the address, for example if you change the address, delete the values for these fields.
You may set the location by clicking on the map, or dragging the location marker. To clear the location and cause it to be recalculated, click on the marker.
Μετάφραση

Στατιστικά
 • Καταχωρίσεις : 976
 • Μέλη : 48
 • Σχόλια : 20
 • Ημερήσιες προβολές : 1233
 • Ημερήσιες επισκέψεις : 300
 • Συνολικές επισκέψεις : 1913604
 • Συνδρομητές πηγών RSS : 191
 • Ημερήσιες εξωτερικές παραπομπές : 107